15. og 16 mai arrangerte Coolcrowd sitt første prosjektmøte hos Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim. Alle prosjektpartnere deltok på oppstartsmøte. Den første dagen i prosjektet ga deltakerne muligheten til å bli kjent med hverandre. Prosjektleder Pia Otte startet med en kort introduksjon til prosjektet. Det fulgte flere presentasjoner av alle arbeidspakker for å etablere en felles kunnskapsbase i prosjektet. Ettermiddagen var dedikert til crowdfunding. Natalia Mæhle (HVL) og Natalia Drozdova (NHH) lærte prosjektgruppen mer om eksisterende typer crowdfunding og forskning på crowdfunding. Den første dagen avsluttet med en diskusjon om arbeidsplanen videre og middag i byen som ga enda en mulighet for mer nettverking.

Den andre dagen var i lyset av landbruket. Det startet med en presentasjon av Sissel Hansen (NORSØK) om muligheter for miljø- og klimavennlig melkeproduksjon og en innføring til Skaun Økomjølk, som Coolcrowd vil samarbeide med. I tillegg fikk prosjektet besøk av Gulliaume Majeau-Bettez (NTNU), som skal bistå med å lage en mal for å måle prosjektenes egne klimautslipp, som vil bli formidlet til Norges Forskningsrådet i slutten av prosjektperioden. Til slutt fikk prosjektmedlemmene sjansen til å få et godt innblikk i norsk landbruk ved å besøke Skaun Økomjølk og lære mer om deres arbeid.

Oppstartsmøte i Coolcrowd var en stor suksess, og et neste prosjektmøte er planlagt for november 2017. Denne gangen på nettet via skype eller zoom for å teste muligheten for nettmøter som et klimavennlig alternativ.

 

Prosjekt – og eksterne deltakere ved Skaun Økomjølk
Kilde: Sander