I begynnelsen av mars var prosjektleder Pia Otte (Ruralis) på besøk ved Eindhoven University of Technology (TU/e) for å jobbe sammen med Boukje Huijben for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som en del av AP 2.3. Assistent professor Boukje Huijben underviser et bachelorkurs om grønne forretningsmodeller i vår og som en del av kurset inviterte hun grønne bedrifter til TU/e som leter etter nye, innovative forretningsmodeller. Dette kurskonseptet er en vinn-vinn-situasjon for bedrifter og studenter. Det gir bedrifter ideer for nye forretningsmodeller og studentene får mulighet til å anvende sin teoretisk faglig kunnskap fra kurset i praksis.

Coolcrowd representerer ‘et selskap’ i kurset og tre studentgrupper har valgt å jobbe intensivt med prosjektet de neste ukene. Nøyaktig i tide med Natalia Mæhles (HVL) planlagt gjesteopphold ved TU/e skal studentene innlevere en grupperapport med første forretningsmodeller for Coolcrowd.

Natalia og Boukje vil deretter i fellesskap over sommeren videreutvikle studentenes scenariene. Dette er en avgjørende milepæl i prosjektet, som deretter vil spille inn i AP 3 som adresserer bøndenes vilje til å delta i klimafolkefinansiering. De første scenariene vil bli testet med seks norske bønder til høsten, deretter modifisert og testet videre i en storskala spørreundersøkelse med norske bønder.

Imidlertid vil første resultatene fra scenariene allerede bli presentert under neste prosjektmøte i juni i Oslo hvor hele Coolcrowd-teamet vil samles igjen. Vi gleder oss til å se utviklingen framover på dette viktige stadiet i prosjektet.