Catherine Banet (UiO) og Sylvia Weddegjerde (BI) presenterte CoolCrowd-prosjektet på bærekraftskonferansen i regi av senteret for Grønn Vekst på Handelshøyskolen BI den 30. mai 2018 i Oslo. Denne konferansen arrangeres ved BI for femte år på rad og i år var temaet “Changing the Nordic Model to become an Enabler for Green Economy”.

Vår presentasjon fokuserte både på grunnlaget for prosjektet og hvordan man kan utforme en første mulig forretningsmodell for CoolCrowd. Under presentasjonstittel “Crowdfunding low carbon measures in agriculture?”, innledet vi om bakgrunn for prosjektet, nemlig å tilrettelegge for kompensasjon av private transportutslipp (flyreiser eller taxi), ved å folkefinansiere tiltak i landbruksektoren som resulterer i utslippskutt. Deretter presenterte vi hvordan folkefinansiering kunne virke som et attraktivt alternativ og supplerende finansieringskilde.

Blant de som holdt innlegg på seminaret var Johan Rockstrøm (Stockholm Resilience Centre), Bjørn Haugland, (DNV-GL), Jørgen Randers (BI) og Nina Eklund (Haga-initiativet i Sverige). Konferansen samlet nærmere 300 påmeldte fra Norge og utlandet, og fra et bred interessespektrum. De påmeldte representerer flere institusjoner som Norsk Forskningsråd, Sintef, Miljødirektoratet, DNV-GL, Cultura Bank, samt ulike selskaper fra næringsliv og kommunal sektor. En forsamling med en interessant bredde for oss å kunne presentere vårt prosjekt inn i, om enn på et tidlig stadie.

Rett før oss talte Cultura Bank, noe som var god timing også med tanke på at de var med i referansegruppemøtet vi hadde i desember i fjor.

Innlegget er skrevet av Catherine Banet (UiO) og Sylvia Weddegjerde.