I juni hadde Coolcrowd prosjektet enda mer en forskerutveksling. Marit Kragt fra University of Western Australia i Perth var på besøk hos Ruralis i Trondheim for å jobbe videre med AP 3 som skal undersøke bønders interesse for å delta i lokalt folkefinansierte klimaprogram. Marit er en ekspert på Choice experiment som er en metode som kan bygges inn i spørreundersøkelser. Vi skal bruke denne metoden for å presentere gårdbrukerne med forskjellige scenarier av lokal folkefinansiering i spørreundersøkelsen og for å finne ut hva gårdbrukerne ville være mest interessert i. Dette vil også hjelpe oss videre for spørreundersøkelsen vi skal gjennomføre med allmenheten i AP 4 på et senere tidspunkt.

Marit Kragt også tok sjansen for å holde et seminar ved Ruralis om carbon farming i Australia, et nasjonalt program implementert av regjeringen som betaler australske bønder for å lagre karbon i jorda som klimatiltak i landbruk. Hennes erfaringer og forskningsekspertisen på dette feltet spesielt å måle holdninger blant gårdbrukere om carbon farming er veldig nyttig for Coolcrowd prosjektet framover.