Sammen med våre to internasjonale partnere fra University of Western Australia (UWA) og Center for Sustainability (CSAFE) ved University of Otago, undersøker Coolcrowd muligheten for lokal folkefinansiering/crowdfunding for New Zealand og Australia. Mens i Norge er landbrukssystemet høyt regulert, følger New Zealand og Australia en mer liberal tilnærming og crowdfunding er mer kjent og brukt i andre sektorer. Hensikten med denne delstudien er å finne ut om bønder i disse landene viser forskjellige nivåer av interesse og kunnskap om crowdfunding. For datainnsamlingen er undersøkelsen som ble gjennomført med norske bønder i 2018. tilpasset for den australske og NZ-sammenhengen. ANZBC-konferansen og studieturen presenterte en flott mulighet til å teste ut undersøkelsen og de første forretningsmodellkomponentene som prosjektet så langt har identifisert som relevante.

Interessen for crowdfunding var stor på konferansen som også gjenspeiltes i den endelige paneldebatten hvor crowdfunding ble nevnt flere ganger som en potensiell måte å finansiere biokullproduksjon i Australia og New Zealand og for å knytte publikum til landbrukssektoren. Det føltes som om Coolcrowd bare var et år for tidlig, og at det skjer mye i sektoren. Det var en spesiell interesse blant deltakerne for å koble lokal folkefinansiering med nåværende klimakvoteprogrammer for å gjøre dette mer oversiktlig og samlet sett muliggjøre en grønn endring i landbruket i denne regionen.