Coolcrowd deltok sammen med Trøndertaxi på luftfartskonferansen i Bodø. Prosjektet arrangerte en egen workshop på luftfartskonferansen 28.-29.01 i Bodø. Ved siden av workshopene som dreide seg blant annet ulykkes- og hendelsesrapportering og droneregelverk diskuterte vi med 18 deltakere innenfor luftfarten muligheten for lokale klimakvoter. Prosjektet fikk veldig nyttige tilbakemeldinger. Deltakerne så viktigheten for lokale klimakvoter som blir mye mer konkrete. Det er tro på at det kan være et annet segment i befolkningen som ville støtte dette og øke interesse for å betale klimakvoter. Mer kritiske spørsmål var knyttet til klimaberegninger og hvordan å forsikre at tallene fra landbruket og luftfarten blir én til én. Det ble også spurt om relevans for landbruket eller om passasjerene ville helst betale til en annen sektor som jobber med lokale tiltak.

Prosjektet har kommet ganske langt i prosessen og vi gjennomfører for tiden en nasjonal spørreundersøkelse med nordmenn som vil gi oss svar på noen av spørsmålene som dukket opp på workshopen. I mellomtida planlegges det neste brukergruppemøte hvor vi vil også diskutere muligheten for å kjøre en pilot av Coolcrowd konseptet sammen med Trøndertaxi og andre eksterne brukerpartnere.