Denne rapporten gir et innblikk i de første funn og resultater fra arbeidet i arbeidspakke 4,
«tilrettelegging for lokal folkefinansiering av klimatiltak». Den vil først og fremst
oppsummere resultatene fra en nasjonal spørreundersøkelse gjort med et representativt utvalg av den norske befolkningen, vinteren 2020. Rapporten kan lastes ned her Oppsummering av spørreundersøkelse Arbeidspakke 4