Coolcrowd prosjektet nærmere seg slutten og vi vil gjerne dele noen nye publikasjoner. Om du ikke får tilgang til disse, kan du ta kontakt med prosjektlederen Pia Otte.

Maehle, N., Otte, Pia. P., Drozdova, N (2020). “Crowdfunding Sustainability.” Shneor, R., Zhao, L., and Flåten, B-T. (eds). Advances in Crowdfunding Research and Practice. (pp. 393-422) Palgrave MacMillan. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-46309-0

Maehle, N. (2020). Sustainable crowdfunding: insights from the project perspective. Baltic Journal of Management, 15(2), 281-302. DOI: 10.1108/BJM-02-2019-0079

Mæhle, N. (2020). Grønn folkefinansiering for bærekraftig verdiskaping. In Leif Longvanes and Torbjørn Årethun (Eds.) Bærekraftig Verdiskaping. Fagbokforlaget.