COOLCROWD-KONFERANSEN

Hvordan kan crowdfunding bidra til finansiering av klimatiltak i landbruket?

 

Hva er Coolcrowd?

Coolcrowd er et tverrfaglig forskningsprosjekt, som vurderer potensialet for folkefinansiering av lokale klimatiltak i landbruket.

Folkefinansiering skal gi norske bønder muligheten til å installere klimavennlige løsninger på eget gårdsbruk. Samtidig åpner den for at privatpersoner og bedrifter kan klimakompensere for sitt eget forbruk, gjennom å investere i lokale klimaprosjekter.

Coolcrowd er finansiert av Forskningsrådet.

For å lære mer om hvordan du kan bruke folkefinansiering på gården din, eller hvordan du eller din bedrift kan støtte lokale klimaprosjekter kan du nå se opptaket fra konferansen:


 

Konferansen foregikk på Teams.

Her er alle foredrag (PDF):

0 Otte – Velkommen og introduksjon

1 Rotem – Folkefinansiering

2 Kokkvoll (Bidra) – Hva er crowdfunding, egentlig – og hvordan lykkes

3 Eftevaag – Brekkestø Hage

4 Mæhle – Hvordan folkefinansiering kan brukes i landbruket

5 Solstad – Svanem biogass

Her kan du laste ned sluttrapporten til Coolcrowd.

COOLCROWD sluttrapport 2021 PDF

 

Programmet:

09:00-09:15              Velkommen & introduksjon til COOLCROWD (Pia Otte prosjektleder/Ruralis)

09:15-09:30             Folkefinansiering i Norge: Muligheter og Utfordringer (Rotem Shneor/Universitetet i Agder)

09:30-09:45            Hva er folkefinansiering, egentlig? og hvordan lykkes du? (Gaute Kokkvoll/Bidra)

09:45-10:00            Hvordan folkefinansiering hjalp meg å få markedshagen min etablert – erfaringer fra en entreprenør                                (Brekkestø Hage)

10:00-10:30            Spørsmål fra publikum og pause

10:30-11:00            Hvordan folkefinansiering kan brukes for lokale klimatiltak i landbruket                                                                                  (Natalia Mæhle/ Høgskulen på Vestlandet)

11:00-11:15            Lokal folkefinansiering av klimasmarte løsninger for landbruket (Svanem Biogass)

11:15-11:30            Kanaler for implementering av COOLCROWD (Pia Otte i samarbeid med brukerpartnere)

11:30-12:00            Veien videre til implementeringen? (Paneldiskusjon/ Moderator Pia Otte)