COOLCROWD prosjektet er offisielt avsluttet, men en gruppe forskere og stakeholdere fra næringslivet jobber videre for å finne en mulighet for å teste ut Coolcrowd i en pilotstudie.

Om du er interessert i å være med i en potensiell uttesting, eller kjenner til noen, som absolutt burde være med på det, ta kontakt med forskningslederen Pia Otte ved Ruralis (pia.otte@ruralis.no).