Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene

 • Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning (søker og prosjektansvarlig)
 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Handelshøyskole BI
 • Norsøk

Internasjonale partnere

 • Technische Universiteit Eindhoven
 • University of Western Australia
 • University of Otago (CSAFE)

Prosjektet består også av en referansegruppe med relevante stakeholdere som gir innspill til konsept testing for et lokalt folkefinansieringssystem.

 • Trøndertaxi
 • Bidra.no
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Ducky
 • Cultura Bank
 • Universitetet i Agder (Rotem Shneor)
 • Innovasjon Norge
 • Miljødirektoratet

Coolcrowd er finansiert av Norges Forskningsråd (Klimaforsk programmet)