COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering av klimatiltak