Coolcrowd jobber med tilrettelegging av folkefinansierte klimatiltak i landbruket. Med høy faglig tyngde og en god og brukervennlig plattform, ønsker vi å gjøre det enkelt for bedrifter og enkeltpersoner å kjøpe seg klimakvoter, samtidig som klimatiltak på konkrete gårder realiseres.

Siste nytt

Solenergi for fossilfri stølsdrift! en folkefinansieringskampanje støttet av Coolcrowd

Av Pia Otte | juni 7, 2022

Hjelp til å gjøre stølen vår fossilfri og bidra til å støtte norsk stølskultur!   Ønsker du å bidra til mer bærekraftig jordbruk …

Coolcrowd skal testes ut i næringslivet

Av Pia Otte | desember 1, 2021

Coolcrowd prosjektet fortsetter i form av et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. I dette prosjektet skal vi avklare faremomenter for implementeringen av konseptet. Målet …

COOLCROWD pilot – vil du være med og teste ut lokal folkefinansiering av klimatiltak i landbruket?

Av Pia Otte | august 3, 2021

COOLCROWD prosjektet er offisielt avsluttet, men en gruppe forskere og stakeholdere fra næringslivet jobber videre for å finne en mulighet for å teste ut …

Coolcrowdkonferansen 24.03.2021

Av Pia Otte | januar 29, 2021

COOLCROWD-KONFERANSEN Hvordan kan crowdfunding bidra til finansiering av klimatiltak i landbruket?   Hva er Coolcrowd? Coolcrowd er et tverrfaglig forskningsprosjekt, som vurderer potensialet …

Stakeholdermøte

Av Pia Otte | desember 7, 2020

15.oktober 2020 hadde Coolcrowd sitt siste offisielle stakeholdermøte på Scandic Nidelven i Trondheim. Det var stort oppmøte med 16 deltakere. Dagen begynte med …

Nye publikasjoner

Av Pia Otte | august 24, 2020

Coolcrowd prosjektet nærmere seg slutten og vi vil gjerne dele noen nye publikasjoner. Om du ikke får tilgang til disse, kan du ta …

Ny Coolcrowd rapport om befolkningens holdninger til crowdfunding som finansieringsmodell for lokale klimatiltak i landbruket

Av Pia Otte | mars 27, 2020

Denne rapporten gir et innblikk i de første funn og resultater fra arbeidet i arbeidspakke 4, «tilrettelegging for lokal folkefinansiering av klimatiltak». Den …

Prosjektleder Pia Otte på NTNU temakveld

Coolcrowd på NTNU kveld

Av Pia Otte | februar 26, 2020

Prosjektleder Pia Otte presenterte Coolcrowd på NTNU kveld på Dokkhuset i januar 2020. Temakvelden dreide som om drastiske klimaløsninger og Pia snakket om …

Vellykket workshop på luftfartskonferanse sammen med Trøndertaxi

Av Pia Otte | februar 2, 2020

Coolcrowd deltok sammen med Trøndertaxi på luftfartskonferansen i Bodø. Prosjektet arrangerte en egen workshop på luftfartskonferansen 28.-29.01 i Bodø. Ved siden av workshopene …