COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering av klimatiltak

Siste nytt

Nye publikasjoner

Av Pia Otte | august 24, 2020

Coolcrowd prosjektet nærmere seg slutten og vi vil gjerne dele noen nye publikasjoner. Om du ikke får tilgang til disse, kan du ta …

Ny Coolcrowd rapport om befolkningens holdninger til crowdfunding som finansieringsmodell for lokale klimatiltak i landbruket

Av Pia Otte | mars 27, 2020

Denne rapporten gir et innblikk i de første funn og resultater fra arbeidet i arbeidspakke 4, «tilrettelegging for lokal folkefinansiering av klimatiltak». Den …

Prosjektleder Pia Otte på NTNU temakveld

Coolcrowd på NTNU kveld

Av Pia Otte | februar 26, 2020

Prosjektleder Pia Otte presenterte Coolcrowd på NTNU kveld på Dokkhuset i januar 2020. Temakvelden dreide som om drastiske klimaløsninger og Pia snakket om …

Vellykket workshop på luftfartskonferanse sammen med Trøndertaxi

Av Pia Otte | februar 2, 2020

Coolcrowd deltok sammen med Trøndertaxi på luftfartskonferansen i Bodø. Prosjektet arrangerte en egen workshop på luftfartskonferansen 28.-29.01 i Bodø. Ved siden av workshopene …

The thriving undergrowth of the sharing economy

Av Pia Otte | januar 30, 2020

It has been more than a decade since the world saw the emergence of platforms such as Airbnb, Uber, and Kickstarter. Popping up …

Coolcrowd drar på luftfartskonferansen sammen med TrønderTaxi

Av Pia Otte | januar 20, 2020

Kan klimakvoter fra luftfarten være med å finansiere lokale tiltak i landbruket, eller er det bare en høytflyvende idé? Coolcrowd/Ruralis arrangerer egen workshop …

Coolcrowd på ANZBC studietur og konferanse 2019

Av Pia Otte | november 25, 2019

Sammen med våre to internasjonale partnere fra University of Western Australia (UWA) og Center for Sustainability (CSAFE) ved University of Otago, undersøker Coolcrowd …

Ny rapport «Norske gårdbrukeres interesse for å delta i lokale, klimarettede crowdfunding-program. Resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse»

Av Pia Otte | juni 17, 2019

Arbeidspakke 3 har publisert en rapport som ser på norske gårdbrukeres interesse for å delta i lokale, klimarettede crowdfunding-program. Hele rapporten kan lastes …

Coolcrowd prosjektmøte i Bergen

Av Pia Otte | april 12, 2019

og 12. mars arrangerte Coolcrowd et nytt prosjektmøte denne gangen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen. Etter to dagers prosjektmøte ble det …