Bokkapitler/vitenskapelige artikler:

  • Mæhle, Natalia, Otte, Pia, P., Huijben, B. (2021). Crowdfunding for Climate Change: Exploring the Use of Climate Frames by Environmental Entrepreneurs.  Journal of Cleaner Production, 314,128040, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128040
  • Maehle, N., Otte, Pia. P., Drozdova, N (2020). “Crowdfunding Sustainability.” Shneor, R., Zhao, L., and Flåten, B-T. (eds). Advances in Crowdfunding Research and Practice. (pp. 393-422) Palgrave MacMillan. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-46309-0
  • ShneorRotem and Natalia Mæhle (2020). Advancing Crowdfunding Research: New Insights and Future Research Agenda. Baltic Journal of Management, 15(2), 141-147. 
  • Maehle, N. (2020). Sustainable crowdfunding: insights from the project perspective. Baltic Journal of Management, 15(2), 281-302. DOI: 10.1108/BJM-02-2019-0079
  • Mæhle, N. (2020). Grønn folkefinansiering for bærekraftig verdiskaping. In Leif Longvanes and Torbjørn Årethun (Eds.) Bærekraftig Verdiskaping. Fagbokforlaget.
  • Natalia Drozdova, Seidali Kurtmollaiev and Ingeborg Kleppe «Crowdfunding the development of new products and services»  in: Handbook of sharing economy, Edward Elgar Publishing, https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-the-sharing-economy

Rapporter/oppsummeringer fra arbeidspakkene:

Populærvitenskapelig formidling:

Studentoppgaver:

  • Rapport: Ilse Peeters (2018). Effekten av den geografiske avstanden mellom givere og mottakere i folkefinansieringskampanjer, veiledere Boukje Huijben (TU/e) & Natalia Mæhle (HVL). Oppsummeringen finnes her Sammendrag-relevans-lokalitet og hele rapporten (på engelsk) kan sendes på forespørsel
  • Masteroppgave: Ingrid Natalie Kleppe og Elina Nilsen (2017). Crowdfunding Sustainability. How do entrepreneurs of sustainability projects utilise the potential of crowdfunding for fundraising?veileder Professor Ingeborg Kleppe (NHH). Lenke til masteroppgave