Rapporter/oppsummeringer fra arbeidspakkene:

Natalia Mæhle (HVL), Ingeborg A. Kleppe & Natalia Drozdova (NHH),  Boukje Huijben (Eindhoven University of Technology) (Desember, 2017). WP2.1 Erfaringer fra eksisterende folkefinansieringsplattformer. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her AP2-1_sluttrapport_oppsumering

Renate Marit Butli Hårstad (Ruralis) (Juni, 2018). WP2.2 Sosiokulturelle faktorer: Muligheter og utfordringer for folkefinansiering i norsk landbruk. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her Sammendrag_AP2-2-norsk

Hele rapporten kan lastes ned her (på engelsk) https://ruralis.no/publikasjoner/n-1-18-socio-cultural-factors-opportunities-and-challenges-for-crowdfunding-climate-measures-in-norwegian-agriculture/

 

Avisinnlegg:

Vil la folk finansiere klimatiltak på gården (Lisa Sunde, Bondebladet),22.11.2018. https://www.bondebladet.no/article/vil-la-folk-finansiere-klimatiltak-pa-garden/

Natalia Mæhle (HVL) og Ingeborg Kleppe (NHH). Folkefinansiering kan gi penger til grønt skifte. Dagens Næringsliv 09.10.2018. https://www.dn.no/innlegg/folkefinansiering/innlegg-folkefinansiering-kan-gi-penger-til-gront-skifte/2-1-409555

Studentoppgaver:

Masteroppgave: Ingrid Natalie Kleppe og Elina Nilsen (2017). Crowdfunding Sustainability. How do entrepreneurs of sustainability projects utilise the potential of crowdfunding for fundraising?veileder Professor Ingeborg Kleppe (NHH). Lenke til masteroppgave