Bokkapitler/vitenskapelige artikler:

 • Maehle, N., Otte, Pia. P., Drozdova, N (2020). “Crowdfunding Sustainability.” Shneor, R., Zhao, L., and Flåten, B-T. (eds). Advances in Crowdfunding Research and Practice. (pp. 393-422) Palgrave MacMillan. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-46309-0
 • ShneorRotem and Natalia Mæhle (2020). Advancing Crowdfunding Research: New Insights and Future Research Agenda. Baltic Journal of Management, 15(2), 141-147. 
 • Maehle, N. (2020). Sustainable crowdfunding: insights from the project perspective. Baltic Journal of Management, 15(2), 281-302. DOI: 10.1108/BJM-02-2019-0079
 • Mæhle, N. (2020). Grønn folkefinansiering for bærekraftig verdiskaping. In Leif Longvanes and Torbjørn Årethun (Eds.) Bærekraftig Verdiskaping. Fagbokforlaget.
 • Natalia Drozdova, Seidali Kurtmollaiev and Ingeborg Kleppe «Crowdfunding the development of new products and services»  in: Handbook of sharing economy, Edward Elgar Publishing, https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-the-sharing-economy

Rapporter/oppsummeringer fra arbeidspakkene:

 • Per Espen Stoknes, Olav Bjerke Soldal, Sylvia Weddegjerde (2020). Oppsummering av spørreundersøkelse. Arbeidspakke 4: Tilrettelegging for lokalfolkefinansiering av klimatiltak, BI rapport. Hele rapporten kan lastes ned her Oppsummering av spørreundersøkelse Arbeidspakke 4
 • Hamill, B., & Stephenson, J. (2020). Reducing GHGs on farms (Project Report). Centre for Sustainability, University of Otago. Retrieved from http://hdl.handle.net/10523/9953
 • Gordon Marcus Haring TU/e, Ruralis (2019). Mapping of the Business Model Experimentation Process for Coolcrowd Hele rapporten kan lastes ned her Rapport Business model experimentation
 • Pia Piroschka Otte (Ruralis), Alexander Zahl-Thanem (Ruralis), Sissel Hansen (NORSØK) & Natalia Mæhle (HVL) (Mai 2019). Norwegian farmers’ willingness to participate in a local climate crowdfunding program – results from a national survey (WP3) (R-5/19). Hele rapporten kan lastes ned her AP3 rapport
 • Renate Marit Butli Hårstad (Ruralis) (Juni, 2018). WP2.2 Sosiokulturelle faktorer: Muligheter og utfordringer for folkefinansiering i norsk landbruk. En oppsummering av notatet kan lastes ned her Sammendrag_AP2-2-norsk
 • Hele notatet kan lastes ned her (på engelsk) https://ruralis.no/publikasjoner/n-1-18-socio-cultural-factors-opportunities-and-challenges-for-crowdfunding-climate-measures-in-norwegian-agriculture/
 • Natalia Mæhle (HVL), Ingeborg A. Kleppe & Natalia Drozdova (NHH),  Boukje Huijben (Eindhoven University of Technology) (Desember, 2017). WP2.1 Erfaringer fra eksisterende folkefinansieringsplattformer. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her AP2-1_sluttrapport_oppsumering

Populærvitenskapelig formidling:

Studentoppgaver:

 • Rapport: Ilse Peeters (2018). Effekten av den geografiske avstanden mellom givere og mottakere i folkefinansieringskampanjer, veiledere Boukje Huijben (TU/e) & Natalia Mæhle (HVL). Oppsummeringen finnes her Sammendrag-relevans-lokalitet og hele rapporten (på engelsk) kan sendes på forespørsel
 • Masteroppgave: Ingrid Natalie Kleppe og Elina Nilsen (2017). Crowdfunding Sustainability. How do entrepreneurs of sustainability projects utilise the potential of crowdfunding for fundraising?veileder Professor Ingeborg Kleppe (NHH). Lenke til masteroppgave