Rapporter/oppsummeringer fra arbeidspakkene:

Natalia Mæhle (HVL), Ingeborg A. Kleppe & Natalia Drozdova (NHH),  Boukje Huijben (Eindhoven University of Technology) (Desember, 2017). WP2.1 Erfaringer fra eksisterende folkefinansieringsplattformer. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her AP2-1_sluttrapport_oppsumering

Renate Marit Butli Hårstad (Ruralis) (Juni, 2018). WP2.2 Sosiokulturelle faktorer: Muligheter og utfordringer for folkefinansiering i norsk landbruk. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her Sammendrag_AP2-2-norsk

Hele rapporten kan lastes ned her (på engelsk) https://ruralis.no/publikasjoner/n-1-18-socio-cultural-factors-opportunities-and-challenges-for-crowdfunding-climate-measures-in-norwegian-agriculture/

 

Studentoppgaver:

Masteroppgave: Ingrid Natalie Kleppe og Elina Nilsen (2017). Crowdfunding Sustainability. How do entrepreneurs of sustainability projects utilise the potential of crowdfunding for fundraising?veileder Professor Ingeborg Kleppe (NHH). Lenke til masteroppgave