Rapporter/oppsummeringer fra arbeidspakkene:

Gordon Marcus Haring TU/e, Ruralis (2019). Mapping of the Business Model Experimentation Process for Coolcrowd Hele rapporten kan lastes ned her Rapport Business model experimentation

Pia Piroschka Otte (Ruralis), Alexander Zahl-Thanem (Ruralis), Sissel Hansen (NORSØK) & Natalia Mæhle (HVL) (Mai 2019). Norwegian farmers’ willingness to participate in a local climate crowdfunding program – results from a national survey (WP3) (R-5/19). Hele rapporten kan lastes ned her AP3 rapport

Renate Marit Butli Hårstad (Ruralis) (Juni, 2018). WP2.2 Sosiokulturelle faktorer: Muligheter og utfordringer for folkefinansiering i norsk landbruk. En oppsummering av notatet kan lastes ned her Sammendrag_AP2-2-norsk

Hele notatet kan lastes ned her (på engelsk) https://ruralis.no/publikasjoner/n-1-18-socio-cultural-factors-opportunities-and-challenges-for-crowdfunding-climate-measures-in-norwegian-agriculture/

Natalia Mæhle (HVL), Ingeborg A. Kleppe & Natalia Drozdova (NHH),  Boukje Huijben (Eindhoven University of Technology) (Desember, 2017). WP2.1 Erfaringer fra eksisterende folkefinansieringsplattformer. En oppsummering av rapporten kan lastes ned her AP2-1_sluttrapport_oppsumering

 

Avisinnlegg:

Lokal folkefinansiering av klimatiltak i norsk landbruk (Pia Otte), pengevirke Nr.4 Cultura Bank 2018 https://www.cultura.no/wp-content/uploads/2018/12/Pengevirke-2018-4-V3.pdf

Vil la folk finansiere klimatiltak på gården (Lisa Sunde, Bondebladet),22.11.2018. https://www.bondebladet.no/article/vil-la-folk-finansiere-klimatiltak-pa-garden/

Natalia Mæhle (HVL) og Ingeborg Kleppe (NHH). Folkefinansiering kan gi penger til grønt skifte. Dagens Næringsliv 09.10.2018. https://www.dn.no/innlegg/folkefinansiering/innlegg-folkefinansiering-kan-gi-penger-til-gront-skifte/2-1-409555

 

Studentoppgaver:

Rapport: Ilse Peeters (2018). Effekten av den geografiske avstanden mellom givere og mottakere i folkefinansieringskampanjer, veiledere Boukje Huijben (TU/e) & Natalia Mæhle (HVL). Oppsummeringen finnes her Sammendrag-relevans-lokalitet og hele rapporten (på engelsk) kan sendes på forespørsel

Masteroppgave: Ingrid Natalie Kleppe og Elina Nilsen (2017). Crowdfunding Sustainability. How do entrepreneurs of sustainability projects utilise the potential of crowdfunding for fundraising?veileder Professor Ingeborg Kleppe (NHH). Lenke til masteroppgave