Bokkapitler/vitenskapelige artikler:

  • Natalia Drozdova, Seidali Kurtmollaiev and Ingeborg Kleppe «Crowdfunding the development of new products and services»  in: Handbook of sharing economy, Edward Elgar Publishing, https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-the-sharing-economy

Rapporter/oppsummeringer fra arbeidspakkene:

Avisinnlegg:

Studentoppgaver:

  • Rapport: Ilse Peeters (2018). Effekten av den geografiske avstanden mellom givere og mottakere i folkefinansieringskampanjer, veiledere Boukje Huijben (TU/e) & Natalia Mæhle (HVL). Oppsummeringen finnes her Sammendrag-relevans-lokalitet og hele rapporten (på engelsk) kan sendes på forespørsel
  • Masteroppgave: Ingrid Natalie Kleppe og Elina Nilsen (2017). Crowdfunding Sustainability. How do entrepreneurs of sustainability projects utilise the potential of crowdfunding for fundraising?veileder Professor Ingeborg Kleppe (NHH). Lenke til masteroppgave