COOLCROWD søker to personer som kan delta i et møte i en referansegruppe 12.12.17 ved Institutt for rural- og regionalforskning – Ruralis – på Dragvoll. Dette er ledd i et forskningsprosjekt der vi undersøker potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem. Formålet er å gi norske bønder muligheten til å installere klimavennlig teknologi på gårdene og som gir oss som innbyggere muligheten til å investere i lokale, klimavennlige tiltak.

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper om klima utover å være interessert. På møtet vil vi gi en innføring i folkefinansiering, det blir deltakere fra transport og landbruk, og vi vil be deg være med å diskutere og komme med dine tanker og innspill ut fra ditt ståsted. Dermed vil du bidra til innsikt og kunnskap som kommer til nytte i forskningen og som kan bli viktig bidrag i arbeidet for et mer klimavennlig landbruk.

Kontakt oss innen 08.12.17 per e-post pia.otte@ruralis.no om du vil delta. Ring Pia på tlf 94484736. om du lurer på noe.

Sted: Ruralis i Trondheim, adresse Idrettssenteret Dragvoll, Loholt Allè 81 4. etg Fløy A
Dato: Tirsdag 12. desember 2017
Klokkeslett: 10:00 – 15:00
Kontakt: Prosjektleder og seniorforsker ved Ruralis, Pia Otte

Deltakere får et gavekort for en bærekraftig butikk til en verdi av kr 500,-.