Vi trenger frivillige til en fokusgruppe i Coolcrowd prosjekt

BI Senter for Grønn vekst samarbeider med Ruralis og forskningsprosjektet CoolCrowd i å teste ut mulighetene for folkefinansiering / crowdfunding av klimatiltak i lokalt landbruk. Er du interessert i å bidra? Bli med som deltaker i vår fokusgruppe!
Coolcrowd søker personer som kan delta i en fokusgruppe tirsdag 30.10 klokken 12:00-14.00 ved Handelshøyskolen BI i Nydalen.
Dette er ledd i et forskningsprosjekt der vi undersøker potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem. Formålet er å gi norske bønder muligheten til å installere klimavennlig teknologi på gårdene og som gir oss som innbyggere muligheten til å investere i lokale, klimavennlige tiltak. Du trenger 
ingen spesielle forkunnskaper om klima utover å ville møte opp. På møtet vil vi gi en innføring i folkefinansiering, det blir deltakere fra transport og landbruk, og vi vil be deg være med å diskutere og komme med dine tanker og innspill ut fra ditt ståsted.
Kontakt oss innen 15.10.18 per e-post sweddegjerde@hotmail.comom du vil delta. For mer informasjon om Coolcrowd sjekk www.coolcrowd.no
Sted: Handelshøyskolen BI
Dato: Tirsdag 30. oktober 2018
Klokkeslett: 12:00 – 14:00
Kontakt: Vit.ass & prosjektstøtte for WP4 i prosjektet, Sylvia Weddegjerde via sweddegjerde@hotmail.com