1. og 12. mars arrangerte Coolcrowd et nytt prosjektmøte denne gangen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen. Etter to dagers prosjektmøte ble det også tre dager skriveverksted med flere forskere i AP2.3 og AP3.

Prosjektmøtet startet med en generell oppdatering fra alle arbeidspakker og fortsatte på ettermiddagen med et gruppearbeid om forretningsmodeller. Prosjektet har identifisert mange relevante variabler for en forretningsmodell-design og i en deltakende øvelsen gikk forskerne gjennom alle variabler for å identifisere muligheter og begrensninger med hver faktor. Dette er et viktig steg i prosessen for å lage endelige konsepter som skal presenteres til våre eksterne partnere fra næringslivet. Det gjenstår fortsatt noen intervjuer med gårdbrukere (AP3) og en spørreundersøkelse og fokusgruppe (i AP4) som vil hjelpe oss å validere våre første konseptene.

På ettermiddagen sto en presentasjon av PhD studenten Natalia Drozdova (NHH) på agendaen. Hun presenterte sitt bokkapittel “Crowdfunding the development of new products and services”, med blant annet Ingeborg Kleppe som medforfatter. Kapitelet er en del av boka «the Handbook on the Sharing Economy», som vil komme ut i september 2019.

Den første dagen avsluttet med en hyggelig middag i Bergen sentrum som ga prosjektdeltakerne flere muligheter for networking.

Neste dag startet med en gjesteforelesning av Evangelos Bourelos fra Institutt for innovasjon og entreprenørskap ved Göteborgs universitet. Evangelos presenterte resultater fra hans studie som analyserte suksessfaktorer i crowdfunding-kampanjer med fokus på sosiale entreprenører. Dagen avsluttet med en inspirerende presentasjon av Camilla Andersson fra AROUND, en aksjebasert folkefinansieringsplattform. Coolcrowd holder tett kontakt med folkefinansieringssektoren for å validere våre funn med sentrale aktører i sektoren og for å utforme relevante retningslinjer for implementeringen av et lokalt folkefinansieringskonsept.