Arbeidspakke 3 har publisert en rapport som ser på norske gårdbrukeres interesse for å delta i lokale, klimarettede crowdfunding-program. Hele rapporten kan lastes ned her Arbeidspakke 3 rapport