Kan klimakvoter fra luftfarten være med å finansiere lokale tiltak i landbruket, eller er det bare en høytflyvende idé? Coolcrowd/Ruralis arrangerer egen workshop om temaet under luftfartkonferansen i Bodø 28.-29. januar.

Bærekraftig luftfart er hovedtema under årets luftfartkonferanse. Gjennom forskningsprosjektet Coolcrowd arrangerer Ruralis workshopen «Klimakvoter i luftfarten åpner for lokale muligheter».

– Coolcrowd kobler folkefinansiering til klimaet, og vurderer om kompensasjon for reiseutslipp kan finansiere klimatiltak i landbruket. Konferansen og workshopen er en god anledning til å få innspill fra luftfarten, sier prosjektleder Pia Piroschka Otte i Ruralis.

Folkefinansiering er en alternativ finansieringsmåte, hvor flere personer går sammen om å samle inn penger til støtte for et felles formål. Det blir ofte brukt av entreprenører som mangler egenkapital til å starte noe nytt.

Skaper nærhet til klimakvoter

Når vi reiser med fly i dag, har vi mulighet til å kompensere for egne utslipp gjennom å betale for klimakvoter. Men disse pengene går ofte til prosjekter langt unna, og som vi derfor ikke har et personlig forhold til. Coolcrowd undersøker muligheten for å skape nærhet, ved å la pengene gå til prosjekter som er mer synlige og relevante for folks hverdagsliv.

– Et system som gjør det mulig å kompensere for egne transportrelaterte utslipp, ved å betale klimakvoter til en lokal bonde i eget nærområde, kan både bidra til lokal matsikkerhet og utvikling av klimasmart landbruk. Det kan også øke motivasjonen for å investere i klimakvoter, sier Piroschka Otte.

Tanken er å finansiere klimavennlige teknologier på lokale gårdsbruk. Biogass, biokull og solcellepaneler er eksempler på klimatiltak som er aktuelle for landbruket, og fellesnevneren er at det koster mye å investere i tiltakene.

Trenger brukervennlige løsninger

Å utvikle et slik konsept er bare mulig hvis prosjektet samarbeider med næringslivet om å lage brukervennlige løsninger. Derfor er potensielle brukere involvert tett på Coolcrowd gjennom hele prosjektperioden. Under luftfartkonferansen skal Cooclrowd presentere noen potensielle scenarier for lokal folkefinansiering til luftfarten, sammen med sin lokale transportpartner TrønderTaxi.

– Håpet er å få gode konstruktive tilbakemeldinger for å kunne utvikle prosjektet videre, og vi er spente på hvilke muligheter som dukker opp under konferansen, sier Pia Piroschka Otte.

Om DU vil bidra til prosjektet og i overgangen til en bærekraftig luftfart, kan du fortsatt melde deg på til luftfartskonferansen her https://luftfartstilsynet.no/om-oss/luftfartskonferansen/

 

Skrevet av Jørn J. Fremstad (Kommunikasjonsrådgiver Ruralis)