15.oktober 2020 hadde Coolcrowd sitt siste offisielle stakeholdermøte på Scandic Nidelven i Trondheim. Det var stort oppmøte med 16 deltakere. Dagen begynte med en kort oppdatering om Coolcrowd prosjektet og en presentasjon av de foreløpige forretningsmodellene. Etter det ble det åpnet for en diskusjon hvor stakeholderne evaluerte forretningsmodellene og drøftet på utfordringer og muligheter av hver modell og løsninger. Dette møtet var veldig relevant for å lage ferdig forretningsmodellen i prosjektet, som skal presenteres på sluttkonferanse i Trondheim den 24.mars 2021.