Denne arbeidspakken skal sørge for integrasjon mellom arbeidspakker, forskere og eksterne stakeholdere under prosjektperioden. Arbeidspakken vil også være ansvarlig for at de andre arbeidspakkene gjør sine leveringer til prosjektet.

For å redusere klimaavtrykket til selve prosjektet, skal Coolcrowd implementere et karboneksperiment hvor alle prosjektmeldlemmene skal kartlegge sitt CO2-utslipp fra prosjektarbeidet. Dette arbeidet er administrert av Arbeidspakke 1. Denne type informasjon vil gi eksterne interessehavere et estimat på totale CO2-utslipp som blir produsert fra forskningsprosjektet. Dette vil gi et estimat på klimapåvirkninga fra forskningsprosjekt og potensialet for å redusere utslipp på dette området.

Arbeidspakkeleder: Dr Pia Otte, Ruralis