Denne arbeidspakken vil sørge for at nøkkelfunn fra prosjektene formidles raskt og til relevante interessehavere og offentligheten gjennom ulike mediekanaler, som aviser, TV og relevante blogger.

Organisasjoner: Ruralis (Fredrik Kampevoll)