Denne arbeidspakken vil sørge for at nøkkelfunn fra prosjektene formidles raskt og til relevante interessehavere og offentligheten gjennom ulike mediekanaler, som aviser, TV og relevante blogger.

Publikasjoner hittil:

Lokal folkefinansiering av klimatiltak i norsk landbruk (Pia Otte), pengevirke Nr.4 Cultura Bank 2018 (only in Norwegian) https://www.cultura.no/wp-content/uploads/2018/12/Pengevirke-2018-4-V3.pdf

Vil la folk finansiere klimatiltak på gården (Lisa Sunde, Bondebladet),22.11.2018. https://www.bondebladet.no/article/vil-la-folk-finansiere-klimatiltak-pa-garden/ (in Norwegian)

Natalia Mæhle (HVL) og Ingeborg Kleppe (NHH). Folkefinansiering kan gi penger til grønt skifte. Dagens Næringsliv 09.10.2018. https://www.dn.no/innlegg/folkefinansiering/innlegg-folkefinansiering-kan-gi-penger-til-gront-skifte/2-1-409555 (In Norwegian)

 

Organisasjoner: Ruralis