Objektiver

Hovedmålet med denne arbeidspakken er å identifisere bønders interesse for å delta i lokalt folkefinansierte klimaprogram, hva som er optimal design og foretrukket teknologi for folkefinansiering. Det vil også ses på arealforvaltning, og potensielle sosiokulturelle og økonomiske utfordringer knytta til innføring av en offentlig synlig folkefinansieringstilnærming.

I arbeidet med innsamling av empiriske data vil arbeidspakken samarbeide tett med NORSØK og prosjektet «Possibilities for environmental- and climate-friendly dairy production, Norwegian Agriculture». Vi vil gjennomføre intervju med seks individuelle melkebønder og kartlegge teknologier og interesse for klimavennlig og økologisk melkeproduksjon, og utgifter ved innføring av nevnt teknologi. Under intervjuene vil bøndene presenteres for forretningsmodellene som ble utvikla i Arbeidspakke 2.3, og de vil spørres om viljen deres til å innføre disse modellene. Deres preferanser vil analyseres og brukes for en oppdatert forretningsmodell til Arbeidspakke 5 (integrasjon). Det blir også stilt spørsmål om sosiokulturelle barrierer fra Arbeidspakke 2.2.

I tillegg vil vi gjennomføre en survey som vil gi en skala fra dårligst til best, som kartlegger syn på klimavennlig teknologi og praksismuligheter, som norske bønder oppfatter som (a) mest effektive mot klimaendringer; og (b) mest ønskelig for å innføre i deres nåværende gårdsdrift. Vi vil undersøke hvilke klimavennlig teknologi og praksismuligheter bønder anser som passende folkefinansiering, eksempelvis mer energieffektiv teknologi som bruker mindre fossilt brensel og/eller de med forbedring for landbruksdriften (som bedre utnyttelse av gjødsel). Slik informasjon er essensiell for å støtte policyprogram som tar sikte på å intensivere arbeidet med klimavennlig praksis i Norge. Til slutt vil vi undersøke effekten av ovenfor nevnte teknologi med tanke på klimautslipp, selv om dette er vanskelige å gjennomføre. Vi vil knytte arbeidspakken sammen tidligere nevnte prosjekt leda av NORSØK, som vil bistå oss i å gjøre et estimat av reduksjon i drivhusgass.

 

Publikasjoner

Pia Piroschka Otte (Ruralis), Alexander Zahl -Thanem (Ruralis), Sissel Hansen (NORSØK) & Natalia Mæhle (HVL) (May 2019). Norwegian farmers’ willingness to participate in a local climate crowdfunding program – results from a national survey (WP3) (R-5/19). The full report can be downloaded here AP3 rapport

Organisasjoner: Ruralis, NØRSØK, CSAFE, UWA

Arbeidspakkeleder: Dr Rob Burton