Framing eller “innramming” på norsk er en viktig faktor når det gjelder suksess for crowdfunding-kampanjer. Generelt antas det at vellykkede crowdfunding-kampanjer har en overbevisende historie bak dem. For klimaendringer kan dette være problematisk. Forebyggende tiltak individuelt har ingen merkbar utfall (for eksempel installering av solpaneler vil ikke endre lokal temperatur) siden fordelen av tiltaket er abstrakt. Å innramme klimakrisen med andre mer konkrete rammer (f.eks. Dyrevelferd, økologisk landbruk) kan dermed være avgjørende for å lykkes med lokal folkefiansiering av klimatiltak i landbruket.

På 25. Agrifood-konferansen, som ble arrangert av University of Queensland i Brisbane, presenterte prosjektleder Pia Otte potensielle innramminger/framings for lokal folkefinansiering av klimatiltak. Denne forskningen er basert på arbeidet mellom Natalia Mæhle, Boukje Huijben og to Coolcrowd finansierte masterstudenter fra TU/e.