Objektiver

Arbeidspakke 2.3 arbeider med de ulike arbeidspakkene gjennom hele prosjektperioden. Først, basert på Arbeidspakke 2.1 og 2.2, vil denne arbeidspakken kombinere tre forretningsmodeller ved å kartlegge tilnærminger for å skape innledende forretningsmodellscenarier. Forretningsmodellscenariene vil også undersøke muligheten for å bruke et kombinert system, som er delvis finansiert via folkefinansiering og delvis gjennom myndighetsstøtte fra aktører, som Innovasjon Norge (en av deltakerne i prosjektets rådgivergruppe). Disse innledende scenariene presenteres for deltakerbønder i Arbeidspakke 4 for å få deres innspill, og for å teste deres vilje til å benytte ulike folkefinansieringsmodeller. Deres innspill integreres i forretningsmodellscenariene, og vil benyttes i kartleggingsprosessen som diskutert ovenfor. Resultatet fra forretningsmodellscenariene blir brukt i Arbeidspakke 4, for å evaluere opinionens vilje til å delta i de foreslåtte lokale folkefinansieringsmodellene. Denne prosessen vil resultere i en sluttevaluering og kartlegging av alternative forretningsmodellscenarier, og legge frem modellene som anses som mest passende i en norsk kontekst. Vi vurderer også hvordan de foreslåtte forretningsmodellene for folkefinansierte klimatiltak kan integreres i eksisterende program og plattformer.

Natalia Drozdova, som jobber med doktoravhandlingen «Understanding Crowdfunding Projects: Exploratory study of reward-bases crowdfunding», vil knyttes til Arbeidspakke 2.1 og 2.3, og vil ta en aktiv del i forskningsarbeidet gjennom hele prosjektperioden.

Publikasjoner

Gordon Marcus Haring TU/e, Ruralis (2019). Mapping of the Business Model Experimentation Process for Coolcrowd Hele rapporten kan lastes ned her Rapport Business model experimentation

Organisering: Høgskulen på Vestlandet, Norges handelshøyskole, Eindhoven University of Technology

Arbeidspakkeleder: Førsteamanuensis Natalia Mæhle