COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering av klimatiltak

Siste nytt

Coolcrowd deltok på klimaprosjektmøte ved NORSØK (01.-02.11.2017)

Av Pia Otte | november 6, 2017

Coolcrowd samarbeider tett med NORSØK og prosjektet «Muligheter for miljø- og klimavennlig melkeproduksjon »http://www.norsok.no/prosjekter/2016/muligheter-for-miljo-og-klimavennlig-melkeproduksjon Seks gårdbrukere ble valgt ut i dette prosjektet pga …

Coolcrowd på besøk i Nederland

Av Pia Otte | august 15, 2017

Førsteamanuensis Natalia Maehle (HVL) skal være på besøk hos partneren vår i Nederland Eindhoven University of Technology, mellom den 4-8 september. Natalia vil …

Oppstartsmøte i Coolcrowd

Av Odd Roger Langørgen | mai 15, 2017

15. og 16 mai arrangerte Coolcrowd sitt første prosjektmøte hos Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim. Alle prosjektpartnere deltok på oppstartsmøte. Den første …