COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering av klimatiltak

Siste nytt

Er du interessert i klimaspørsmål? Bli med som deltaker i vår referansegruppe!

Av Pia Otte | desember 5, 2017

COOLCROWD søker to personer som kan delta i et møte i en referansegruppe 12.12.17 ved Institutt for rural- og regionalforskning – Ruralis – …

COLOURBOX13142095

Kan crowdfunding bidra til å løse klimaproblemer?

Av Pia Otte | november 7, 2017

To minutter video om crowdfunding Crowdfunding (folkefinansiering) gjør det enkelt å gi små summer til entreprenører som har nye ideer, men mangler finansiering. …

Coolcrowd deltok på klimaprosjektmøte ved NORSØK (01.-02.11.2017)

Av Pia Otte | november 6, 2017

Coolcrowd samarbeider tett med NORSØK og prosjektet «Muligheter for miljø- og klimavennlig melkeproduksjon »http://www.norsok.no/prosjekter/2016/muligheter-for-miljo-og-klimavennlig-melkeproduksjon Seks gårdbrukere ble valgt ut i dette prosjektet pga …

Coolcrowd på besøk i Nederland

Av Pia Otte | august 15, 2017

Førsteamanuensis Natalia Maehle (HVL) skal være på besøk hos partneren vår i Nederland Eindhoven University of Technology, mellom den 4-8 september. Natalia vil …

Oppstartsmøte i Coolcrowd

Av Odd Roger Langørgen | mai 15, 2017

15. og 16 mai arrangerte Coolcrowd sitt første prosjektmøte hos Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim. Alle prosjektpartnere deltok på oppstartsmøte. Den første …